WELKOM BIJ PERRON TRAINING

Perron is CRKBO geregistreerd. Hiermee zijn we geregistreerd als erkende instelling volgens de Europese richtlijnen.
Die richtlijn bepaalt dat onze trainingen vallen onder het erkende beroepsonderwijs.
Door de registratie zijn de prijzen die wij rekenen vrij van BTW.

- CRKBO geregistreerd.

- Ons trainingsaanbod onder de    knop "catalogus".

- Trainingen door professionals en    voor professionals.

- Door 8 uitvoeringslocaties altijd    bij u in de buurt.

- Ook maatwerk mogelijk bij u op    lokatie.

- No nonsence trainingen tegen een    non nonsence tarief.

WELKOM BIJ PERRON TRAINING

Over Perron training

Perron staat voor Persoonlijke Resultaatgerichte Ontwikkeling. Het succes van elke individuele medewerker bepaalt uiteindelijk het succes van de totale organisatie.

Perron training heeft als filosofie dat trainingen zorgvuldig en resultaatgericht plaats dienen te vinden met een optimale aansluiting bij de dagelijkse gang van zaken op de werkplek. Het resultaat is dat de transfer van het geleerde naar de praktijk perfect verloopt. Onze werkwijze is dan ook gericht op kwaliteit met een persoonlijke aanpak waarbij de nadruk ligt op handelingsgericht leren en gedragsgericht werken.

Perron training
Perron training verzorgt trainingstrajecten op het gebied van communicatie, leidinggeven, commercie en persoonlijke ontwikkeling. Samen met onze klanten werken wij aan de ontwikkeling van medewerkers. Zij zijn het die voor de organisatie het verschil kunnen maken!

De kwaliteit van organisaties wordt bepaald door de kwaliteit van de medewerkers. Ontwikkeling van uw medewerkers betekent dus ontwikkeling van uw organisatie. Perron training is een trainingsbureau dat het bedrijfsleven krachtig en structureel ondersteunt door medewerkers excellent te leren functioneren en ze dit met pit, passie en plezier in te laten zetten in hun zakelijke context.

Perron training is een trainingsbureau dat het bedrijfsleven krachtig en structureel ondersteunt door medewerkers excellent te leren functioneren en ze dit met pit, passie en plezier in te laten zetten in hun zakelijke context.

Uw organisatie bepaalt uiteraard de richting en de doelstellingen die u wilt behalen. Wij ondersteunen u daarin graag door uw medewerkers te trainen in de vaardigheden die voor het behalen van uw resultaten van belang zijn.

Trainers
Perron training maakt uitsluitend gebruik van ervaren trainers. Het zijn stuk voor stuk mensen uit de praktijk en met een ruime ervaring in het verzorgen van verschillende trajecten voor diverse doelgroepen. Onze trainers zijn zowel didactisch als theoretisch goed geschoold en hebben hun kwaliteiten ruimschoots bewezen. Het aanleren van vaardigheden zien wij als een kunde, maar mensen deze vaardigheden op de juiste manier te laten gebruiken is een kunst die zij beheersen als de besten!

Trainingen
Perron training verzorgt zowel open inschrijvingen als op maat gemaakte in-company trainingen. De trainingen worden gegeven op 8 verschillende locaties in Nederland. Alle locatie zijn prima met het openbaar vervoer te bereiken en bovendien kan er ruimschoots in de directe omgeving worden geparkeerd.

Trainingsmateriaal
Onze trainingen worden ondersteund door op maat gemaakt trainingsmateriaal. Dit kan een praktisch werkboek zijn of een syllabus dat als naslagwerk dient.
In overleg met u worden de onderwerpen bepaald voor de training, die we uiteraard in het trainingsmateriaal verwerken. Op deze manier stemmen wij de training zo optimaal mogelijk af op uw wensen en behoeften.

Werkwijze maatwerktrainingen

Behoeftebepaling
Elke training wordt voorafgegaan door een intake gesprek. Hiermee zorgen we voor optimale helderheid over bijvoorbeeld de inhoud, de planning, de wederzijdse verantwoordelijkheden en de voorwaarden om tot het beste resultaat te komen.

Werkplekonderzoek
Een trainingstraject kan voorafgegaan worden door een werkplek onderzoek. Tijdens deze fase kijkt de trainer op de werkplek mee met de medewerkers om zo een goed beeld te krijgen van processen, procedures en het aanwezige kennis- en vaardigheden niveau. De bevindingen van de trainer worden meegenomen in het traject. Op deze manier weet u zeker dat de training precies op het juiste niveau wordt ingestoken. Vanaf dit moment is de trainer ook het aanspreekpunt voor uw organisatie zodat u direct met de juiste persoon te maken heeft die het gehele trainingstraject verder begeleidt.

Training
Na dit voortraject zullen de trainingen plaatsvinden. Of op uw eigen (gekozen) locatie of op locatie van Perron training.

Naast theoretische beschouwingen en praktische oefeningen wordt in de trainingen vooral gekeken naar de toepasbaarheid in de praktijk. Daar moeten de resultaten immers zichtbaar worden.

Onze aanpak kenmerkt zich door:
- Enthousiasme
- Daadkracht
- Praktijk- en resultaatgerichtheid
- Openheid
- Directe manier van optreden

We zijn gericht op het ontdekken van aanwezige talenten en mogelijkheden en delen graag onze kennis. Het belangrijkste is natuurlijk dat onze deelnemers hun eigen mogelijkheden ontdekken en welke ontwikkeling daarin nog mogelijk is. Onze overtuiging is dat mensen daar energie van krijgen.

Kortom: onze aanpak kenmerkt zich door een praktische manier van trainen waarbij resultaat en plezier voorop staan. Onze nuchtere, spontane, soms confronterende maar altijd respectvolle aanpak zorgt voor een hoog acceptatiegehalte bij deelnemers.

Wij doen dus met Perron training precies het werk dat ons al jaren boeit. Mensen helpen zich te ontwikkelen in communicatie en gedrag om zo effectief en succesvol mogelijk te zijn in dat wat zij doen.

Na afloop krijgt iedere cursist een certificaat van deelname uitgereikt.

Evaluatie
Elke cursist vult een evaluatieformulier in. Deze worden verwerkt in een evaluatieverslag en met u besproken met de betreffende trainer en de verantwoordelijke accountmanager.

Op verzoek maakt de trainer aan het eind van het traject individuele leeradviezen op. Hierin krijgt u een volledig overzicht per persoon in behaalde resultaten en mogelijke ontwikkelpunten. Deze leeradviezen worden aangeboden als coachingsinstrument om u te helpen met het borgen van de behaalde resultaten.

Trainingsvormen

Perron training biedt voor elke situatie de juiste vorm. Te denken valt aan:

Groepstrainingen
Bij een groepstraining wordt in overleg met u een (maatwerk)training samengesteld. Er wordt gewerkt met verschillende didactische werkvormen en methodieken, volledig afgestemd op het behalen van uw specifieke doelstellingen. Tijdens de training wordt er zowel plenair als in subgroepen gewerkt.

Individuele trainingen
Alle trainingstrajecten zijn ook in 1 op 1 situaties uit te voeren waarbij de werkvormen worden aangepast en de deelnemer in korte tijd alle aandacht krijgt die nodig is voor zijn of haar ontwikkeling met betrekking tot het doel.

Training on the job
Om resultaten te borgen, maar ook als individueel traject wordt training on the job ingezet. Het is een intensieve manier van trainen waarbij de volledige aandacht uitgaat naar de individuele trainingsbehoefte van de deelnemer. Uitgangspunt blijft uiteraard de door u in de behoeftebepaling aangegeven doelstellingen.

Coaching
Waar persoonlijke belemmeringen een blokkade vormen voor het inzetten en gebruiken van de (aangeleerde) vaardigheden, kunnen met behulp van individuele coaching zowel u als uw medewerkers worden geholpen om het beoogde resultaat (alsnog) te bereiken.
Kijk voor de mogelijkheden voor het inzetten van individuele coaching ook op onze website www.perroncoaching.nl

Entertrainment
Met Theater Op Maat sluiten we op humoristische wijze aan bij de wensen van uw organisatie. We houden onszelf voor de gek en vergroten dingen uit. Zware boodschappen vertalen we in een luchtige verpakking. Met een knipoog relativeren we problemen en geven een menselijk gezicht aan abstracte begrippen. Zo ondersteunen we organisaties op een ludieke manier bij bijvoorbeeld teambuilding, fusies en andere veranderprocessen.
Kijk voor de mogelijkheden en voor het inzetten van Theater op Maat ook op de website www.cabaretfrats.nl

Dus waarom Perron training???

Met Perron training werkt u samen met een trainingspartner die graag meedenkt in de juiste oplossing voor uw organisatie. We doen wat nodig is. Niet meer en niet minder.